RİTTAL YETKİLİ SERVİSİ

Klima Santrali Nedir?

Klima santrali, atmosferden alınan havasının birtakım işlemlerden geçirilerek ortama gönderilmesini sağlar. Ortama taze hava akışının sağlanması, sıcaklık ve nem oranlarının ayarlanması, havanın toz ve parçacıklardan arındırılmasını sağlar.

Klima santralleri, kullanım amacına ve kullanılacak alana göre çeşitlere ayrılır.

Klima Santrali Çeşitleri

  • Karışım Havalı Klima Santrali

Egzoz havasını istenen miktarda taze hava ile karıştırabilir. Egzoz havası ile dış hava aynı oksijen seviyesine geldiğinde egzoz havasını taze havaya karıştırır ve taze hava damperini kısar. Bu sistem hastane, ilaç fabrikası, mutfaklar ve egzoz havasının çok kirli olduğu bölgelerde kullanılmaz.

  • Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali

Taze havayı egzoz havası ile karıştırmadan ısı kazanım hücresinde enerjilerini birbirine aktararak havayı düzenleyen sistemlerdir. %70’e varan verimlerle enerji kazanımı sağlar.

  • Taze Havalı Santral Sistemi

Atmosferden aldığı havayı ortama aktaran sistemlerdir. Egzoz işlemi, hücreli aspiratörler ile sağlanır.

  • Hijyenik Klima Santrali

Hijyenik ortamların havalandırılması için kullanılır. Hijyenik klima santrallerinde, parçacık ve mikroorganizmalar sistemin içine girmemelidir. Mikroorganizmaların oluşmasına izin verilmemelidir. Temizlik ve bakımına dikkat edilmelidir. Kapalı havuz, SPA, ameliyathane, ilaç üretim tesisleri, laboratuvarlar, müzeler ve gıda üretim tesisleri gibi alanlarda sıkça kullanılır.

  • Konfor Amaçlı Klima Santrali

Yaşam alanlarındaki taze hava ihtiyacını gidermek için uygundur. Sığınak havalandırma, konfor şartlandırma santralleri, havuz nem alma santralleri olarak kullanılır.

  • Endüstriyel Amaçlı Klima Santrali

Kağıt üretim ve kullanım tesisleri, tekstil üretim tesisleri, seramik üretim tesisleri ve petrokimya tesislerinde sıkça kullanılmaktadır. İmalat sanayinde üretilen ürünler için uygun hava koşullarını yaratmak amacıyla kullanılır. Klima sistemleri, chiller soğutma projelerinin de uygulanabilmesine olanak sağlar.

Klima Santrali Nasıl Çalışır?

Klima santrallerinin çalışma prensipleri her sistem için farklıdır. Genel olarak bütün sistemlerde; damper motoru, filtre, ısıtma ve soğutma serpantini, vantilatör ve aspiratör bulunur. Bunlar dışında kalan parçalar sistemin türüne göre değişiklik gösterir.

Aspiratör, dışarıdan hava alınmasında görevlidir. Vantilatör ise içerdeki havanın dışarıya atılmasını sağlar. Klima santralini çalışabilmesi için taze havanın damperlerden içeri verilmesi gerekir. Çalışma prensibi, klima santralinin çeşidine göre değişiklik gösterir. Genel olarak taze havanın çeşitli bölümlerden geçerek istenilen havanın ortama verilmesi şeklinde çalışır.

 

 

Hemen Bize Yazın

DÖKÜMANLAR